Constructie

In dit deel een kort overzicht van de stappen bij de aanleg en aanpassing van de infrastructuur.

Aanleg van het intercity netwerk
De aanleg van nieuwe infrastuur kan rekenen op vele bezwaren wegens geluidshinder en horizonvervuiling. Uit de Zuiderzeelijn studies bleek wel dat de magneetzweeftrein op dit punt al minder hinder veroorzaakt dan gewoon spoor, dat is alvast een voordeel.
Maar toch moeten omwonenden moeten bij het project betrokken worden en voor eventuele schade worden gecompenseerd.

Binnen de stad lopen de kosten voor bovengrondse aanleg op door de aanwezige bebouwing. Gelukkig is de tunnelboortechniek in Nederland nu volwassen. De risico’s zijn nu veel beter in te schatten. Wij stellen dan ook voor om het intercity netwerk ondergronds aan te sluiten op de stations als een bovengronds traject op bezwaren stuit. Het station van Antwerpen, maar ook metro- en diverse Japanse stations zijn geslaagde voorbeelden van zulke stations op meerdere niveaus.

Buiten de bebouwde kom moet de baan verhoogd worden aangelegd. Dat is duurder dan gelijkvloers, maar een hoge frequentie is onmogelijk met gelijkvloerse kruisingen. Bovendien is elke dode die omkomt op de baan, al dan niet door zelfmoord, er een te veel. Dit en de besparing van overlast voor personeel en passagiers maakt het de extra investering waard.

Nederlandse bouwbedrijven hebben veel ervaring met het maken van de benodigde trogliggers voor een verhoogde baan. Met hun kennis moet het mogelijk zijn om een wezenlijk goedkopere onderbouw neer te zetten. De fundering is namelijk een grote kostenpost bij dit soort constructies. Het helpt alvast dat een magneetzweeftrein de baan minder zwaar belast dan een gewone trein.

Aanpassingen aan bestaande infrastructuur
Het bestaande spoorwegnet zal stapsgewijs moeten worden omgebouwd naar de 16 corridors.
Het 25 kV en ERTMS/ETCS systeem zal moeten worden ingevoerd.
Gelijkvloerse kruisingen worden dan vervangen door tunnels en viaducten.
Daarna kan het aantal wissels pas worden teruggebracht en perrons definitief worden aangepast aan de eisen voor eenpersoonsvoertuigen.

Dit gaat uiteraard niet in een keer.

Gefaseerde invoering
Om overlast voor de reizigers te minimaliseren, is het plan om het nieuwe intercitynet en de aanpassingen aan de bestaande infrastructuur gefaseerd in te voeren.

  1. Eerst wordt de nieuwe intercityverbinding tussen twee intercitystations gebouwd.
  2. Zodra deze in gebruik is kan het werk aan het gewone spoortraject tussen dezelfde twee intercitystations beginnen.
  3. Telkens wordt dan het traject tussen twee tussenliggende stoptreinstations onder handen genomen.
  4. De nieuwe maglev-verbinding dient dan tussentijds als by-pass.