Welkom

… op de site van stichting Freedom of Mobility (stichting FroM).

Een stichting die als doel heeft om een visie uit te dragen over toekomstige mobiliteit. De stichting gaat uit van de behoefte, kennis, wensen, mogelijkheden en beperkingen van mensen en hun behoefte om mobiel te zijn.

De visie is een toekomstbeeld over hoe het personenvervoer zou kunnen zijn en geldt voor ieder individu ongeacht leeftijd, lichamelijke of geestelijke beperking op elk moment van de dag. Dat betekent dat ieder individu zijn/haar eigen vrijheid heeft om zich zelfstandig te verplaatsen om welke reden ook.

Onze visie met de naam “Van een geplande chaos naar een geordende vanzelfsprekendheid” heeft als doel om hedendaagse problemen van files, parkeren, ruimtebeslag, gezondheid, energie en grondstofproblematiek te elimineren dan wel op te lossen.

Dit allemaal vanuit het oogpunt hoe mensen zijn, zonder verlies van welvaart en welzijn en een oplossing die duurzaam en structureel is.

Privacybeleid
Onze stichting werkt conform een privacybeleid. Wij hebben geen leden en verzamelen geen gegevens van u.

Cookiebeleid
Onze site gebruikt alleen functionele cookies. Wij spelen geen gegevens door aan derden.