Interregionaal netwerk

Het interregionaal netwerk is dan het huidige spoorwegnet. We hebben immers al een goed, zij het wat complex, spoorwegnet. Daarom wordt het wel vereenvoudigd tot 16 corridors. Minder wissels betekent minder storingen. Het corridorsysteem maakt de dienstregeling robuust. De treinen pendelen heen en weer binnen dezelfde corridor, wat problemen beperkt. Op de lange termijn worden de knelpunten weggenomen om snel en hoogfrequent vervoer mogelijk te maken.

Inter Regio Sprinter netwerk

Materieel

concept indeling IRS koprijtuig
concept indeling IRS koprijtuig
Een type materieel met uniforme deuropeningen en plaatsing bedient elke corridor. Bij het ontwerp staat de toegankelijkheid en aantrekkelijkheid voor een grote groep reizigers op de eerste plaats. Vooral op het kunnen meenemen van een vouwfiets en zelfstandige toegang van rolstoelers of scootmobielen is gelet. De treinen hebben dan ook gelijkvloerse toegang.
De stallingsruimte is ook handig voor de reiziger met grote koffers. Boven zijn er loungebanken om te kunnen praten.
concept IRS tussenrijtuig
concept indeling IRS tussenrijtuig

Het uniforme ontwerp maakt daarbij grote, voordelige, aanschaf van het wagenpark mogelijk.