Visie

Visie: Een coherent totaalsysteem
Onze visie gaat over hoe we onze mobiliteit voor de toekomst kunnen behouden. Voor duurzame mobiliteit heeft het OV een onmisbare rol. Dat moet dan wel anders dan tot nog toe het geval is geweest. Want we willen van de vervoersarmoede af.

Daarom kijken we in de visie op nieuwe wijze naar het systeem. Een systeem dat bestaat uit luchthavens (vaak vergeten), infrastructuur op land en waterwegen. We houden rekening met bestaande elementen zoals de ligging van stations en infrastructuur, maar wel in een andere structuur. En een andere vorm van bestuur.

In het kort: integratie van het gehele OV met individuele voertuigen. Railvervoer is de meest milieuvriendelijke manier om snel grote afstanden af te leggen. Daarom zien we ook mogelijkheden voor lightrail. Voor het deur tot deur transport zijn er de eenpersoonsvoertuigen. Door de eigen fiets/e-bike mee te (mogen) nemen wint de reiziger veel tijd in vergelijking met (het wachten op) het voor- en natransport. Ook bespaart het de maatschappij veel geld.

Een uitwerking in deelgebieden: