Bestuur

Kapotte klokIn de huidige bestuurlijke inrichting vallen beleid en toezicht op het OV onder de ministeries van infrastructuur, milieu, financiƫn alsmede provinciaal, regionaal en lokaal bestuur. Zij proberen via concessies voor een bepaalde tijd een goed OV-product te leveren. Vrijwel onmogelijk met zoveel verschillende belangen en inzichten die zich bezig houden met het complexe OV systeem van luchtvaart, spoorwegen, scheepvaart, regionaal en stedelijk vervoer over land en water.

Het resultaat van zulk bestuur is vergelijkbaar met een onbetrouwbare klok die door losse, slecht passende tandwielen nooit de juiste tijd zal aangeven. Er gaat zo zonder goed resultaat onnodig veel geld verloren.

De recente ervaringen met de invoering van de OV-chip kaart, het doordrukken van liberalisatie terwijl het spoor eigenlijk een natuurlijk monopolie is, voortdurende concessieperikelen zoals bij de HSL-Zuid en diverse busmaatschappijen, de impasse rond verbeteringen als PHS, ETCS/ERTMS en 25 kV zijn daar voorbeeld van.

Wil je een bruikbare klok, dan is het is beter dat 1 verantwoordelijke de regie heeft. Met doorlooptijden van vele jaren moet dit los staan van politieke willekeur. Wij willen daarom een kleine landelijke overheidsinstantie introduceren die:

  • terzake kundig is
  • het gehele OV overziet, met de belangen van de reiziger als uitgangspunt
  • een langetermijn visie uitzet voor het gehele OV, inclusief stedebouwkundige inpassing
  • de visie onafhankelijk bewaakt, ongeacht welke partijen er regeren
  • die daarvoor een onafhankelijk budget heeft, eventueel via eigen belastingheffing
  • voorgezeten wordt door een soort delta-commisaris
  • verantwoording draagt voor het geheel

Je krijgt dan een bestuur met een enkel, helder, doel. Zoals de waterschappen dit al eeuwen met succes doen. Alleen zo krijg je een resultaat zo betrouwbaar als een Zwitserse klok.