Regionaal vervoer

Metro
Metro
Voor het fijnmaziger netwerk is er de regiotram/metro of vaartuigen die verschillende regio’s en provincies aandoen. Deze rijden of varen binnen hun eigen lokale corridor.

Nederland heeft vele waterwegen die benut kunnen worden voor ontsluiting van anders moeilijk bereikbare gebieden, zonder massale investeringen in “harde” infrastructuur zoals wegen, rails en bruggen.

De regiotram zal ingezet kunnen worden zoals de lokaaltram aan het begin van de 20e eeuw, maar nu elektrisch in plaats van op stoom.

Materieel

concept indeling metro/sneltram
concept indeling metro/sneltram
Het materieel zal ook hier weer zijn aangepast voor het kunnen meenemen van eenpersoonsvoertuigen. De huidige metro’s in ons land zijn al voorzien van een gelijkvloerse ingang. Het is dan meer de stoelindeling die aangepast moet worden. In ons concept krijgt de reiziger dan meer ruimte in het voertuig. Dat er minder zitplaatsen zijn per voertuig moet worden opgelost door een hogere frequentie.

Voor de regio-/lokaaltram zijn lightrailvoertuigen het uitgangspunt, maar zoveel mogelijk met de indeling van de metro/sneltram. Bij deze voertuigen zijn er nog veel mogelijkheden voor innovatie en kostenbesparing. Wij stellen dan ook voor om landelijk gestandaardiseerde normen te gebruiken voor materieel en haltes. Dit komt ook de herkenbaarheid ten goede.

Bus?

concept indeling regiobus
concept indeling regiobus
Voor de bus is er bijna geen plaats meer. De bus zit in het zelfde marktsegment als de eenpersoonsvoertuigen en zijn voordeel om snel van route te veranderen maakt de dienstuitvoering onbetrouwbaar en onduidelijk. De inzet zal beperkt blijven tot de regio’s waar lichtrail niet haalbaar is. Ook hier zal het busmaterieel aangepast moeten zijn voor het meenemen van eenpersoonsvoertuigen.