Energievoorziening

Groene energie (bron WNF)Het OV gaat veel beter met energie om dan de huidige 7 miljoen (al dan niet elektrische) auto’s kunnen doen. Toch blijft veel energie voor mobiliteit nodig. De visie voorziet zoveel mogelijk duurzame energie die via een smart grid aan de voertuigen en stations geleverd wordt. Elke corridor krijgt daarbij zijn eigen energievoorziening om de overlast van netwerkstoringen in te perken.

Het smart grid dient ook om de remenergie van elektrische treinen terug aan het net te leveren. Dat kan gebruikt worden door afnemers in de buurt.

Alle benodigde energie kan niet uitsluitend uit Nederlandse duurzame bronnen geleverd worden, ook niet als alle daken vol met zonnepanelen zouden liggen.

Zonnekrachtcentrale
Zonnekrachtcentrale (bron Desertec)
In de praktijk zal de duurzame energie voornamelijk van het buitenland afkomstige zonnestroom (“woestijnstroom”) komen, aangevuld met in Nederland opgewekte duurzame energie zoals zon-, wind- en getijdenenergie. De zonnestroom volgens het Desertec initiatief heeft als voordeel dat het geleverd wordt door zonnekrachtcentrales die ook werken als de zon niet schijnt. Dergelijke centrales staan in een gebied waar een overvloed aan zon is, zoals de woestijn en Spanje. Overigens koppelt Desertec niet alleen zonnecentrales, maar ook onze windparken aan hetzelfde net. Zodat we niet van een partij afhankelijk zijn.

Om niet te eenzijdig afhankelijk te worden, stellen we voor om de bestaande gas- en kolencentrales te behouden als reserve of bijschakelcentrales. Bij conflicten, blokkades of sancties beperken we zo de schade.