Jaarverslagen

De jaarverslagen geven een overzicht van de activiteiten, (beleids)plannen en de financiƫle verantwoording van de stichting. De verslagperiode en de financiƫle verantwoording beslaan tegenwoordig een kalenderjaar. In het jaarverslag 2020 is ook het standaardformulier anbi 2020 van de belastingdienst als addendum opgenomen.

De jaarverslagen zijn als pdf beschikbaar: