Mobiliteitsvraagstukken

Op de verkeerde weg
Een aantal trends en vraagstukken hebben direct invloed op de mobiliteit of worden daardoor veroorzaakt.Afbeelding file

  • Files: er is veel autoverkeer, vooral personenvervoer. De auto is overduidelijk niet geschikt als massavervoersmiddel. Is extra wegdek en dus ook onderhoudskosten voor slechts één persoon per auto wel zo verstandig?
  • Parkeren van auto’s: er is in de steden nu al plaatsgebrek voor de auto. Elke auto heeft zowel op de plek van vertrek als op de bestemming een parkeerplaats nodig. Hoeveel leef-, speel- of woonruimte moet er nog ten koste gaan aan parkeerplaatsen?
  • Parkeren van fietsen: bij de grote stations is het moeilijk een parkeerplaats te vinden voor een fiets. Een aantal fietsen wordt blijkbaar langer dan een dag gestald. Hoe kunnen reizigers dan toch fiets en trein combineren?
  • Onsamenhangend OV: Slechte aansluitingen en gebrek aan samenwerking tussen vervoerders, informatiediensten en overheden verspillen veel tijd van de reiziger. Hoe maken we van ons OV een totaalproduct?
  • Redelijk functionerend OV: Het OV functioneert ondanks de tekortkomingen niet slecht genoeg. Oftewel goed genoeg om ingrijpende verbeteringen steeds uit te stellen. Hoe maken we dan toch het OV ook voor de lange termijn beter?
  • Laag rendement op totaal investeringen: wegen worden verbreed, enkele spoorlijnen verdubbeld, maar er is geen prikkel voor een grootschalige gedragsverandering van de reiziger. De extra capaciteit verdwijnt dus snel weer in de volgende flessehals. Hoe halen we meer rendement uit ons geld?