Quantumsprong spoor

IRS dubbeldekstreinDe Stichting Freedom of Mobility ziet vooral kansen voor het spoor in onze visie op mobiliteit. Het is dé manier om grote aantallen reizigers, snel, duurzaam en over grotere afstanden comfortabel te vervoeren. Met het juiste materieel kan het spoor aantrekkelijker en nog toegankelijker worden gemaakt. De infrastructuur moet daarvoor wel op peil worden gebracht. Niet langer meer uitstellen, pappen en nathouden met maatregelen die weinig kosten en minder opleveren.

Wij stellen daarom in onze visie de volgende verbeteringen voor het spoor voor:

Corridors
We delen het huidige spoorwegnet op in 16 geïsoleerde corridors waarover de InterRegioSprinter (IRS) gaat rijden. Elke corridor wordt geschikt gemaakt voor snel en hoogfrequent rijden. Rails en wissels zijn zodanig uitgevoerd dat ze snel vervangen kunnen worden. Bij calamiteiten of onderhoud kunnen treinen op elk station keren of van spoor wisselen. Opdeling van spoorvervoer in corridors maakt de dienstvoering robuuster en de dienstroosters eenvoudiger. Daarmee is het duidelijk voor reizigers en personeel wat ze kunnen verwachten bij verstoringen.

Een corridor
Voorbeeld van een corridor

Ook intercity-, stop- en goederentreinen worden van elkaar gescheiden. We verleggen het intercity treinverkeer naar een eigen netwerk. Hiermee komt er ruimte voor echte groei op het spoor. Met een eigen netwerk voor de intercity kunnen de noodzakelijke aanpassingen aan het bestaande spoor worden uitgevoerd met veel minder overlast voor de reizigers.

Stations
De perrons worden zo gemaakt dat men via het middenperron kan instappen en dat de buitenperrons gereserveerd zijn om uit te stappen. Dit om in- en uitstappen te vergemakkelijken.

Materieel
Alle OV voertuigen worden geschikt om eenpersoonsvoertuigen gemakkelijk en in grote aantallen mee te kunnen nemen. Eenpersoonsvoertuigen zorgen voor het deur tot deur vervoer, geven vrijheid en mensen kunnen zich er persoonlijk mee onderscheiden. Dus de fiets, e-bike/step, scootmobiel, Segway, Trikke, Lyrics, etc. kunnen allemaal mee.

Het materieel heeft een gelijkvloerse instap zonder trap, rolstoelers kunnen zelfstandig reizen.

concept indeling IRS koprijtuig
indeling IRS koprijtuig
Mensen met een beperking of ouderen kunnen dan makkelijker (zelfstandig) mobiel zijn en meedoen in de maatschappij.

Het complete materieelpark voor een corridor bestaat uit één uniform type materieel. Dit bespaart kosten in aanschaf en onderhoud. Bovendien wordt zo het inzetkilometrage efficiënter verdeeld. Alle zitplaatsen in de treinen hebben genoeg ruimte voor een eigen comfortzone en eenpersoonsvoertuig te stallen. Stopcontacten en internet zijn aanwezig om te kunnen werken. Waar mogelijk zijn er loungebanken om te praten. De systemen van het materieel worden redundant uitgevoerd. Mocht een interregiosprinter, metro of tramstel toch stil komen te vallen, kan het door een achteropkomend voertuig worden aangekoppeld en geduwd.