Stichting

Bestuur Stichting Freedom of Mobility
Wouter van Gessel (voorzitter, penningmeester en oprichter)
Kees van Welsenis (secretaris, mede-oprichter)
Patrick Carbin

Doelstelling
Het uitbrengen van een visie om de totale mobiliteit te bevorderen voor iedereen in het personen- en vrachtvervoer en daarbij met structurele oplossingen te komen voor het vervuiling- en energie vraagstuk.

Leden
De Stichting Freedom of Mobilty heeft geen leden. De visie die de stichting schrijft is namelijk voor een ieder die in Nederland woont, werkt of bezoekt van toepassing.

Beloningsbeleid
De stichting betaalt uitdrukkelijk geen beloningen aan het bestuur. De bestuursleden werken vanuit hun idealen kosteloos voor de stichting.

A.N.B.I. status en RSIN
De stichting heeft een Algemeen Nut Beogende Instelling (A.N.B.I) status.
Bij de Belastingdienst geregistreerd onder RSIN: 8226.23.110

Kamer van Koophandel
Ingeschreven bij KvK Zaanstad onder nummer:  50 20 41 57

Beleidsplan
De stichting schrijft artikelen, werkt aan een boek, illustraties, animaties, schaalmodellen, bezoekt en geeft presentaties op beurzen, vakgroepen en congressen ter verspreiding en verduidelijking van de visie.

Het bestuur betaalt de kosten zelf en werkt daarom low-budget. Maar het maken van animaties en boekwerken is duur, daarom zijn donaties welkom.

De stichting blijft daarbij objectief en onafhankelijk van commerciële of andere partijen. Het voltallig bestuur bepaalt hoe de gelden besteed worden. Voorwaarde is dat het altijd in belang van de stichting is. Alleen geld dat daadwerkelijk in bezit is van de stichting zal gebruikt worden voor investeringen. De stichting zal dus geen schulden maken.

Bankrekening
Rabobank Zaanstad nr.: 13.11.49.032
IBAN: NL63 RABO 0131 1490 32
BIC: RABONL2U

Donatie
Als u achter de visie van de Stichting Freedom of Mobility staat kunt u een geldelijk bedrag storten op bovengenoemd rekeningnr (13.11.49.032 van Rabobank Zaanstad, IBAN: NL63 RABO 0131 1490 32) o.v.v. uw naam en adres. Door de A.N.B.I. status van de stichting is uw donatie aftrekbaar van de belasting.

Het geld dat op de rekening staat wordt gebruikt voor het maken van een boekwerk, animaties en schaalmodellen. Deze middelen worden gebruikt voor presentaties op congressen en beurzen om de visie wereldkundig te maken en te verduidelijken.

Sponsors

Andere sponsors zijn uiteraard welkom in het kader van de toekomstige activtiteiten.

Jaarverslagen
De jaarverslagen geven een overzicht van de activiteiten, (beleids)plannen en de financiële verantwoording van de stichting. Vanaf 2019 beslaat de verslagperiode en de financiële verantwoording een kalenderjaar. De jaarverslagen zijn als pdf beschikbaar: