OV Spoorsector

Het personenvervoer per spoor zit in de lift. Het aandeel van het spoor in de totale mobiliteit blijft echter klein. Onderhuids worstelt het spoor om te groeien binnen de opgelegde beperkingen en toch punctueel te blijven.

De OV Spoorsector zoekt een antwoord op de mobiliteitsproblemen in:

  • Hogesnelheidstrein
  • ERTMS/ETCS spoorbeveiliging
  • Corridors die bij stations samenkomen
  • Verschillende vervoerders op basis van concessie
  • Meerdere overheden die verantwoordelijk zijn
  • Informatie aan reizigers
  • Deelauto
  • OV fiets

Gebrek aan samenhang maakt het moeilijk om de mensen uit de auto te lokken. Wisselend beleid levert telkens andere invulling van korte termijnvisies. Waardoor de gevonden oplossingen niet goed uit de verf komen.