Aanleiding

Een aantal ontwikkelingen vormen de aanleiding voor de visie van de stichting. De hedendaagse en toekomstige mobiliteit kent diverse uitdagingen op verschillende gebieden:

Van al deze uitdagingen lijkt mobiliteit de belangrijkste factor. Nederland met alle polders en dijken is een duur land in onderhoud. Goede mobiliteit maakt ons land interessant voor het buitenland om te blijven investeren en vestigen. Iets dat we met de vergrijzing en huidige economische situatie goed kunnen gebruiken om de welvaart in ons dure land te behouden.

Helaas stagneert de huidige mobiliteit. De auto viert hoogtij als ideaal privĂ© vervoermiddel. De overheid hoopt dit met meer wegen op te lossen. Maar de auto is geen massatransportmiddel. Er zullen nooit genoeg wegen zijn voor zoveel auto’s. En voordat het zover komt is de parkeerruimte daarvoor al op.

De oplossingen die nu bedacht worden zijn vaak halfslachtig. Elektrische auto’s zijn weliswaar goed voor de luchtkwaliteit, maar helpen niet tegen het aanstaande verkeersinfarct (waardoor ook de innovatieve superbus in de stadsfile komt te staan).

De oplossing zit dus in alternatieven voor de auto. Het OV, zeker spoorgebonden, is in principe ideaal voor massavervoer. Een 150 meter lange trein vervangt immers een 2,4 kilometer lange rij auto’s. Jammer genoeg wordt het OV voor nieuwe werk- en woonlocaties regelmatig slecht of niet ingepast.

Bovendien is het huidige OV te passief. Te afhankelijk van een wisselvallige overheid en niet in staat zichzelf te verkopen. Niet in staat om geld zo te investeren dat het aantrekkelijk is voor het individu en zo de burger meer nut en kwaliteit te leveren.

De (verdere) versnippering van het OV helpt ook niet echt om een serieus alternatief voor de auto te bieden. Plannen worden gemaakt om stukje bij beetje het OV te verbeteren. Echter over de jaren heen lossen die beetjes weinig op en kosten meer geld dan een grondige aanpak. Tekortkomingen compenseren met aanvullende diensten en informatie lost dit niet op. Het OV heeft een “Wolf of Wallstreet” nodig. Tijd voor verandering.

De stichting Freedom of Mobility wil een schaalsprong maken in algehele mobiliteit. De stichting werkt aan een visie met inzet van diverse persoonlijke vervoersmiddelen (niet alleen de auto) in combinatie met het OV om reizen van deur tot deur voor iedereen te verbeteren.