Situatie

Stand van zaken
Wat voor oplossingen zoekt elke (mobiliteits)sector?

Jammer dat al deze sectoren oplossingen binnen de eigen kring zoeken. Daardoor ontbreekt de samenhang. En de kleinschaligheid levert dan bij een kosten-baten analyse al gauw te weinig op. Met als resultaat veel woorden, weinig daden.