Uitgangspunten

De keten van vervoersmogelijkheden, waaronder het OV, om van A naar B te komen moet één systeem zijn. Zo zal de reiziger het in ieder geval willen zien. De mogelijkheden en beperkingen van het systeem alsook de reiziger zelf zijn de uitgangspunten voor de eisen van de visie van de stichting.

Eisen aan mobiliteit – waaraan moet mobiliteit voldoen?
Alhoewel ketenmobiliteit in zijn huidige vorm niet goed genoeg is, ziet de stichting deze toch als antwoord op de in de aanleiding genoemde ontwikkelingen. Dat betekent echter niet dat je zomaar meer spoor- of tramlijnen moet gaan aanleggen. Of vol overtuiging een HSL aanleggen die uiteindelijk clowneske vormen aanneemt.

Wil je ketenmobiliteit tot een succes maken dan zal je moeten kijken waarom de auto zo populair is. Verder moet je kijken naar mensen. Naar hun gedrag, wensen, beperkingen en oerinstincten. En we moeten beseffen dat we geen energie willen verspillen aan een reis plannen. Wezens zijn van nature lui en egoïstisch.

De auto laat duidelijk zien welke eisen mensen stellen aan mobiliteit:

 • vrijheid,
 • comfort en comfortzone,
 • status,
 • beschikken over tijd,
 • kosten,
 • niet hoeven plannen,
 • deur tot deur,
 • invloed denken te hebben over routes.

En voorzieningen die vooral met de auto te bereiken zijn maken de auto de logische keuze.

Eisen aan ketenmobiliteit als alternatief voor de auto
Wil je ketenmobiliteit tot een succes maken dan moet het systeem:

 • betrouwbaarder worden
 • comfortabel zijn
 • elk moment van de dag beschikbaar zijn
 • voorzieningen makkelijk bereikbaar maken
 • een makkelijke structuur hebben
 • zo min mogelijk tijdsplanning van de reizigers eisen
 • voor ieder individu toegankelijk zijn. Jong, oud, sportief of met een beperking. Iedereen moet zonder moeite op pad kunnen zonder derden (vrijheid door zelfstandigheid).

Het systeem moet niet beschikken over mensen maar mensen moeten beschikken over het systeem.