Realisatie

Wij hebben van meet af aan ervoor gezorgd dat onze visie technisch uitvoerbaar moet zijn. Niet in het laboratorium maar in de praktijk, met wat nu op de markt verkrijgbaar is. We voorkomen daarmee luchtfietserij.

We gaan dus conservatief om met innovaties. Maar aan de andere kant houden we wel veelbelovende ontwikkelingen in gaten. De visie ligt vast, maar de uitwerking niet. Als er tijdens de uitwerking van de visie tot een plan nieuwe beproefde innovaties op de markt komen, dan zullen we dan ook beschouwen. Wachten op misschien nog iets beters is echter geen reden om realisatie uit te stellen. Je moet ergens beginnen.

Dit deel geeft aan hoe de plannen uit de visie uitgevoerd kunnen worden en licht enkele daarvoor gemaakte afwegingen toe.