OV Streekvervoer

Het streekvervoer betreft voornamelijk busvervoer. De lijnen zijn vaak lang om toch een voldoende aantal reizigers krijgen. Het heeft het meeste last van bezuinigingen.

Het OV streekvervoer zoekt oplossingen voor mobiliteit in:

  • Verschillende vervoerders op basis van concessie
  • Meerdere overheden die verantwoordelijk zijn
  • Een enkele regiotram
  • Informatie aan reizigers
  • Comfortabele bussen met internet

Mislukkingen met concessies doen de vraag rijzen of het concessieproces wel de juiste weg is? Gevolgen zijn lange reisduur, lange wachttijden, ingekorte dienstregelingen. Daarmee steeds minder aantrekkelijk, dus nog minder reizigers, dus nog meer bezuinigingen.