Categorieën
Luchtvaart Publicatie

Luchthavenlijn, A2 corridor en internationale verbindingen

Mobiliteit kan men zien als schakels van modaliteiten, elk met een eigen optimale afstand en frequentie. Lopen en fietsen vormen samen met het lokale, regionale en nationale vervoer één systeem.

Internationaal gezien vormen de luchthavens samen een netwerk dat landen verbindt. Dan is het toch logisch om onze luchthavens ook aan te sluiten op ons nationale systeem? Hoe zouden we dat kunnen doen? De A2-snelwegcorridor ligt alvast bijna tussen Schiphol en Eindhoven airport. En kunnen we ook nachttreinen en hogesnelheidstreinen inzetten als vliegtuigvervanger voor kortere afstanden?

Lees meer in onze brochure over onze visie op internationale verbindingen en het belang van het spoor en vliegverkeer voor ons land.

voorblad brochure luchthavenlijn
Download PDF brochure “Luchthavenlijn, A2-corridor en internationale verbindingen” (5,5 MB)
Categorieën
Luchtvaart Publicatie

Luchthavenlijn en internationale verbindingen

Mobiliteit kan men beschouwen als schakels van modaliteiten, elk met een eigen optimale afstand en frequentie. Lopen en fietsen vormen samen met het lokale, regionale en nationale vervoer één systeem.

Internationaal gezien vormen de luchthavens samen een netwerk dat landen verbindt. Moeten we de luchthavens dan ook niet aansluiten op ons nationale systeem voor die afstanden waarvoor het vliegtuig het meest geschikt is? En hoe dan? Kunnen we ook nachttreinen en hogesnelheidstreinen inzetten?

Lees meer in onze brochure over onze visie op internationale verbindingen en het belang van het spoor en vliegverkeer voor ons land.

voorblad brochure luchthavenlijn, klik om te downloaden als 3,5 MB PDF
Download PDF brochure “Luchthavenlijn en internationale verbindingen” (3,5 MB)

Categorieën
HSL Luchtvaart Opinie

Presentatie op LetsGro 2019

Op donderdag 31 oktober 2019 gaven wij tussen 13:00 en 14:00 een presentatie Een Noordelijke Onsamenhangendheid in de oude raadszaal van het stadhuis van Groningen op de Grote Markt.

We hadden het over de kansen die Noord-Nederland heeft en laat liggen voor zichzelf, maar ook voor Nederland. O.a. wat betreft brugvorming, Wunderlinie, Nedersaksenlijn, provinciale hoofdsteden al dan niet aandoen, maken van een achterland voor vliegveld Eelde, trein- en vliegtuigpassagiersmodel, Lelylijn en hogesnelheidstrein.

De stichting stelde de vraag of de juiste middelen wel voor het juiste doel en op juiste wijze worden ingezet?
Citaat: “Want verbindingen maak je met schroef of spijker, maar een schroef met een hamer erin slaan is gewoon schadelijk.”
“Er bestaan ook alternatieven waarmee je niet de provinciehoofdsteden voorbij hoeft te rijden en vliegveld Eelde i.p.v. Lelystad een overloop voor Schiphol kan zijn.”

We hebben de diapresentatie op vimeo geplaatst (let op: vimeo is een externe site die cookies plaatst.)

Onderwerpen :

  Noord-Nederland
  Wunderlinie
  Nedersaksenlijn
  Versnellen spoorlijn Zwolle-Groningen
  Luchthaven Eelde
  Vliegtuig vervangen door treindienst
  Eigenschappen hogesnelheidstrein
  De LelyLijn
  Onze zienswijze

Toegang was gratis als onderdeel van LetsGro en was open voor iedereen met interesse in mobiliteit.

Categorieën
Luchtvaart Opinie Vakbladen

Investeer niet in een PRT op luchthaven Rotterdam-The Hague

De vervoersautoriteit metropoolregio Rotterdam-Den Haag heeft ambitie om de luchthaven
Rotterdam-The Hague verder te laten groeien. De voorgenomen tram is geschrapt in verband met de hoge kosten die er mee gemoeid zijn. Het alternatief is een PRT , Public Rapid Transporter, een zelfsturend voertuig van het RandstadRail-station Meijersplein naar de terminal. In het licht dat Nederland voorop wil lopen aan de ontwikkeling van zelfsturende voertuigen is deze keuze een mooi aangrijpingspunt om dit voertuig in te zetten. Ook is de terminal van de luchthaven een aantal jaar geleden voor vele miljoenen verbouwd.

Deze ontwikkelingen komen de luchthaven en de regio helaas niet ten goede. De terminal is nu alleen met bus 33 met een frequentie van zes keer per uur naar de luchthaven en een shuttle naar station Meijersplein verbonden met het achterland. Het besluit om een terminal te verbouwen, geen tram aan te sluiten en alleen een bus maakt de luchthaven niet echt interessant voor de luchtvaartmaatschappijen die de luchthavens nodig hebben om reizigers te vervoeren. Dat ook Randstadrail niet direct aansluit op de terminal van de luchthaven en er een HSL voorbij moet rijden om enigszins een tijdwinst op te leveren voor een aantal reizigers geeft aan dat men onvoldoende kennis heeft van luchthavens en burgerluchtvaart.

Burgerluchtvaart is niets anders dan OV in het grofmazige netwerk. De burgerluchtvaart bedient de routes die met ander OV lastig en/of veel minder snel te bereiken zijn. Door deze factoren is het aantal mensen dat er gebruik van maakt beperkt. Een regio zoals Rotterdam-Den Haag heeft te weinig mensen om voor luchtvaartmaatschappijen echt interessant te zijn. Daarbij is de luchthaven ook niet interessant om de verwachte groei van Schiphol op te vangen. Wat betekent dat de overheid een hele nieuwe luchthaven wil bouwen op de plek van vliegveld Lelystad.

De luchthaven is een OV knooppunt dat niet één regio bedient, maar meerdere, zowel in arbeidsplaatsen als reizigers. Een luchthaven is pas interessant als men makkelijk vanuit een groot gebied mensen met elkaar kan verbinden. Een luchthaven, dus ook Rotterdam- The Hague, moet aangesloten worden op het IC netwerk. De voorgenomen PRT die sowieso geen grote massa mensen tegelijkertijd kan vervoeren voldoet hier nimmer aan. Daarbij wordt met een PRT een modaliteit bij gecreëerd wat het OV nog duurder en complexer maakt en andere middelen onvoldoende benut.

Wat wel had moeten gebeuren is de terminal naar de Randstadrail toe te brengen. De metro/sneltram heeft al een verbinding naar twee mooie centraal stations en de terminal zal dan één van de stations zijn van een bestaande lijn die al veelvuldig gebruik wordt. Bus 33 zal naar deze terminal rijden om met OV vanuit de omvattende wijk mogelijk te maken. Een IC verbinding via Gouda, Schiphol en richting noorden en aan de andere kant richting Rotterdam CS en richting Brabant zal de luchthaven verbinden met het achterland Nederland.

Dat het geld kost is zeker. Maar dat komt voornamelijk omdat men het doel van de luchthaven niet goed kent. Tevens denkt men te klein waardoor er in de huidige situatie een onrendabele luchthaven is die onvoldoende interessant is gemaakt. En daarnaast vergeet men dat er waarschijnlijk nu een complete luchthaven gebouwd gaat worden op Lelystad die ook niet gaat voldoen en daarmee een onrendabele luchthaven wordt zoals de andere luchthavens Eelde, het huidige Rotterdam-The Hague en Maastricht. De vervoersautoriteit Metropool Rotterdam Den Haag heeft dus kansen laten liggen om van de luchthaven een echte luchthaven te maken die de regio, Schiphol en Nederland kan versterken.

Dit artikel is in geredigeerde vorm geplaatst in OVPro magazine op 9 februari 2015.