Jaarverslagen

De jaarverslagen geven een overzicht van de activiteiten, (beleids)plannen en de financiƫle verantwoording van de stichting. Vanaf 2019 beslaat de verslagperiode en de financiƫle verantwoording een kalenderjaar. In de jaarverslagen 2020 en 2021 is ook het standaardformulier anbi van de belastingdienst als addendum opgenomen.

De jaarverslagen zijn als pdf beschikbaar: